FANDOM


Fanisivut ovat Habbo Hotellin tapahtumista ja uudistuksista ilmoittavia tekijöitä, jotka toimivat hotellin kanssa eri verkkosivustoilla. Niiden toimeenkuvaan kuuluu muun muassa Habboon tulevien uusien tavaroiden tai muiden ominaisuuksien julkituominen, kilpailujen järjestäminen hotellin sisä- tai ulkopuolella sekä erinäisten oppaiden luominen hotellin käyttäjien arkea sujuvoittamaan. Fanisivujen harteilla on myös joidenkin yhteisten tapahtumien, kuten Habbo Awardsien, järjestäminen.

FAN

Virallisessa, Habbon hyväksymässä, fanisivussa toimivan käyttäjän tunnistat Fanisivumerkki-nimisestä merkistä hahmon tietolaatikosta.

Virallisten fanisivujen etuja Muokkaa

Viralliset fanisivut saavat järjestää hotellissa kilpailuita, joissa annetaan palkinnoksi merkkejä. Toisaalta tämä voidaan nähdä myös vaatimuksena, sillä hotellin ylläpito olettaa näiden kilpailuiden syntymistä kuukausittaisissa sykleissä.

Kilpailuiden rakentamisen helpottamiseksi jokaiselle viralliselle fanisivulle tarjotaan myös kuukausittain Huoneenrakentaja- sekä Habbo Club -jäsenyyttä. Tällainen paketti on mahdollinen jokaisen virallisen toimijan kahdelle jäsenelle.

Hotellin ylläpito myös tarjoaa ajoittain fanisivuille eräänlaisia kurkistuksia tuleviin kampanjoihin ja tavarasarjoihin, joista fanisivut voivat halutessaan uutisoida sivuillaan.

Suomen hotellin fanisivut Muokkaa

Suomessa toimii tällä hetkellä kolme aktiivista fanisivua:

Näistä jälkimmäisenä mainittu harjoittaa toimintaansa epävirallisena.